Print

Historia

Baggböle är en by drygt en halvmil nordväst om Umeå. Byn ligger vid Umeälvens norra strand och växte fram under 1500-talet. När firman James Dickson & Co på 1800-talet sökte nya verksamheter att utveckla hittade de ett sågverk i Baggböle. När de tog över sågverket byggdes herrgården som står där än idag.
 
Bostad för sågverksägare
Herrgården var bostadshus för familjen Dickson som styrde sågverket med drygt 170 arbetare vid lastageplatserna och sågarna. I området fanns även två flygelbyggnader, två lusthus, rutschbana, kägelbana, tre välskötta trädgårdar, en skola för 40 elever samt ett stall. Herrgården är dock det enda hus från sågverksepoken som står kvar i vår tid.
 
Kyrkolokal och sommarcafé
I slutet av 1880-talet avvecklades Baggböle sågverk och flyttades söderut till Holmsund. Umeå Missionsförsamling tog år 1968 över herrgården som återinvigdes år 1971 efter en grundlig renovering. Herrgården fungerade då som kyrkolokal och sommarcafé och etablerades som ett mycket populärt utflyktsmål. År 2006 köptes herrgården av Robert Nilsson som påbörjade en utveckling av herrgården. Baggböle Herrgård är idag en omtyckt och välbesökt restaurang och konferensanläggning strax utanför Umeå.
 
ThorenGruppen AB förvärvade Baggböle Herrgård i mars 2012.